В Таджикистане

«Фазои муносибатхои шикастнопазир»

Шумораи умумии диаспорахои точикон дар Руссия дар холи хозир беш аз ним миллион нафар аст. Пас аз пош хурдани СССР, чараёни мухочирати сокинони Чумхурии нвтаъсиси Точикистон ба Руссия афзоиш ёфт. Дар робитаи ин, афзоиши шумораи созмонхои диаспораи точикон дар Руссия, ки вазифаи онхо дастигрии фарханги забони точики дар байни шахрвандони русхои асли точик, расонидани кумак ба хамватанони омадаистода барои мутобикати хамоханг ба фарханг анъанахои Руссия, бо конунхои махаллй. Фаъолияти озоди сохмонхои точик дар Руссия ба равобит бо Точикистон, давлате, ки дар Осиёи Марказй накши мухим дорад, таъсир мусбат мерасонад. Тамосхои Руссия ва Точикистон воситаи мухими хамкориисиёсати хоричий барои халли вазъиятхоинизоъ дарОсиёи Маркази мебошанд, Фаазо ва сатхи ин муносибатхо, аз чумла, ба дарачаи хамгироии точикони рус баон вобаста дорад чомеаи Руссия.

Дар охирин мушкилот вучуд надорад, Точикони рус дар баробари фивзи хувияти миллии худ ба чомеа комилан ворид шудаанд. Харчанд раванди ассимилятсия, ки дар чунин холатхо табий аст, пурра нест. Ташкилотхои ичтимой ва фархангии хамчун миёнрав байни ду фарханг амал мекудан. Мутаассифона, ин миёнрав на хамавакт шаклхои созанда доранд. Рохбарони баъзе созмонхои диапора ба формализм чудошавй афтода, робитахоро ба унсурхои чиной нигох медоранд. Ташкилоти чаъиятии вилояти «Дусти» Кемерово, ки ба он Ш.И. Тохиров рохбари мекунад, ба чунин вазъ дучор шуд.

Хдафхои эълоншудаи созмон инхоянд: хифз ва пахн кардани урфу одатхои мардуми точик; гузаронидани идхои мили ва дини; мусоидат ба тахкими сулх, дустй ва хамбастагии байни мардум, пешгирии низоъхои минтакави: мусоидат ба хафзи манфиатхои иктисодй, ичтимой, хукукй, фарханги ва таъллимии точикони мукими Федератсияи Русся.

Ин робитахохеле зичанд ва чй гуна метавонист, ки агар Тохиров Ш.И. дар байни диаспора, сарфи назад аз муносибатхои дустонаи ду халку давлат, дар байни диаспора иттилооти зидди русиро пахн мекард, чавононро борхо ба иштирок дар чорабинихо бе ичозат ташвик мекард Тохиров Ш.И. фаъолияти “Дусти” инчунин робитахои уро дар диаспора барои манфиатхои карзноки шахси истифода мебарад Тохиров Ш.И. ки унсурхои чинояткоронро дасгири мекунад.

Ин далелхо наметавонистанд дигар намояндагони диспораро ба изтироб оранд, ин яке аз сабабхои асосии дур будан аз Ш.И. Тохиров буд. Ин холатхо сабаби ихтилофхо дар диаспора буданд ва инчунин метавонанд дар бораи сатхи хамкорихои байнидавлати инъикос ёбанд. Барои минтакаи дурдасти Сибир, монанди Кузбасс Юхамкории иктисодй бо шарикони байналмилалии хеле матлуб мебуд. Барои ин, диаспорахои миллии минтака бояд зиндагии мукамали фарханги ва иктисоди дошта бошанд, аз чудошави, мунокишахои дохили канорагири кунанд ва ба берун кушода бошанд.

Показать больше

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть